การชุบแข็งผิวด้วย อินดักชั่น

 การชุบแข็งแบบอินดักชั่นใช้หลักการเหนี่ยวนำไฟฟ้าเพื่อให้เกิดความร้อนแก่ผิวโลหะ ทำให้โลหะมีการเปลี่ยนสภาพโครงสร้างทำให้ ให้มีความแข็งเพิ่มมากขึ้น เกรดของเหล็กที่สามารถทำการชุบได้ โดยทั่วไปจะต้องเป็นเหล็กกล้าที่มีคาร์บอน ระดับปานกลางขึ้นไป โดยนำมาทำการชุบที่ประมาณ 850 องศาเซลเซียส การชุบในรูปแบบนี้จะเป็นการชุบแข็งเฉพาะส่วนผิวเหล็ก เพื่อให้เหล็กมีชั้นผิวที่แข็งแต่ยังสามารถรักษาความเหนียวในชั้นแกนอยู่ซึ่งจะส่งผลให้ชิ้นงานสามารถทนการเสียดสีการกดในขณะเดียวกันยังมีความเหนียวอยู่ การใช้งานที่เหมาะกับการชุบแบบนี้ เช่น ฟันเฟือง,สลัก, เพลาในเครื่องจักร, สลักแม่พิมพ์พลาสติก,          


Visitors: 38,759