อินดักชั่น ฮีทเตอร์(induction heater) 

 อินดักชั่นฮีทเตอร์ใช้สำหรับให้ความร้อนแก่โลหะโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำทางไฟฟ้า ซึ่งสามารถทำให้ชิ้นงานร้อนได้อย่างรวดเร็ว ชิ้นงานสะอาด เนื่องจากชิ้นงานไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับแหล่งที่ให้ความร้อนและยังสามารถกำหนดความลึกของระดับความร้อนที่จะให้แก่ชิ้นงานได้ และสามารถเลือกตำแหน่งที่จะให้ความร้อนได้ตามความต้องการ ใช้พื้นที่ในการทำงานน้อย เหมาะกับงาน ชุบแข็ง ฟอสโลหะ อบคลายเครียดโลหะ หรือเป็นตัวให้ความร้อนสำหรับการเชื่อม อุปกรณ์เครื่องมือ 
  • medium frequency.png
   Medium Frequency Induction Heater Power range : 100Kw - 1500Kw Frequency : .05 KHz - 10 KHz Applicat...
  • forging.png
   นำเข้า จำหน่ายเครื่องให้ความร้อนตีขึ้นรูป ระบบอินดักชั่น ระบบระบายความร้อน แบบครบวงจร Induction ฺฺBr...
  • brazing.png
   นำเข้า จำหน่ายเครื่องเชื่อม บัดกรี ระบบอินดักชั่น ระบบระบายความร้อน แบบครบวงจร Induction ฺฺBrazing,...
  • hardening1.png
   นำเข้า จำหน่ายเครื่องชุบแข็งระบบอินดักชั่น ระบบระบายความร้อน แบบครบวงจร Induction hardening machine ...
  • melting.png
   นำเข้า จำหน่ายเครื่องหลอมระบบอินดักชั่น ระบบระบายความร้อน แบบครบวงจร Induction hardening machine an...
  • cooling.png
   นำเข้า จำหน่ายเครื่องระบายความร้อนสำหรับ ระบบอินดักชั่น แบบครบวงจร Induction ฺฺcooling system บริการ...
Visitors: 38,759